Ordinære marsjer 2023

DagDatoMarsjnavnStartstedDistanseS. tidKontakt
Lørdag6. mai TUNEVANNET RUNDTValaskjold fritidsklubb5 og 10 km10:00 - 12:00Gunnar tlf.
905 00 562
Lørdag6. mai SARPSBORG BYMARSJValaskjold fritidsklubb6 og 12 km12:00 - 14:00Gunnar tlf.
905 00 562
Søndag21. maiGLOMMASTIENKorstua5 og 10 km10:00 - 12:00Alf tlf.
991 11 606
Lørdag10. juniPOSTMARSJENBegby idrettslags klubbhus5, 10 og 15 km10:00 - 10:30 / 11:00Alf tlf.
991 11 606
Lørdag10. juniPOSTRUNDENBegby idrettslags klubbhus5 og 10 km13:00 - 14:00Alf tlf.
991 11 606
Søndag11. augustFREDRIKSTAD MARSJENBegby idrettslags klubbhus5 og 10 km10:00 - 12:00Alf tlf.
991 11 606
Lørdag14. oktoberDEN NYE OLDTIDSMARSJENBegby idrettslags klubbhus5 og 10 km,
10:00 - 12:00Alf tlf.
991 11 606
Lørdag16. septemberGREÅKER FESTNINGSMARSJTindlund ungdomsskole5 og 11 km10:00 - 12:00Gunnar tlf.
905 00 562
Lørdag16. septemberGREÅKERMARSJENTindlund ungdomsskole5 og 10 km12:00 - 14:00Gunnar tlf.
905 00 562