Litt om turmarsjer.

Turmarsj er en form for sport hvor man går arrangerte turer. I Norge er turmarsjene arrangert av Norges Turmarsjforbund sentralt, og en rekke turmarsjforeninger lokalt. Sporten passer for alle mennesker, små og store, og man trenger ikke andre egenskaper for å delta enn turglede. Det er ingen konkurranse, tidtaking eller vinnere, bare muligheter for trim og sosialt samhold, samt muligheter for å være med på bussturer og andre turer til steder i inn- og utland for å delta i turmarsjer. For å delta må man betale en deltakeravgift som varierer fra 20 til litt over 100 NOK, avhengig av om man kun ønsker IVV-stempel i deltakerbeviset eller medalje i tillegg til IVV-stempel. Distansene man går varierer fra 5 til over 20 km, og terrenget varierer mellom asfalt i sentrumsgater, landeveier, skog og fjell. Det er en bra måte å bli kjent med egen by eller andre byer på. De fleste løypene er tilrettelagt for barnevogner og rullestoler.

Hentet fra Wikipedia.

Om oss

Ble startet 28. januar 1992. Vi er en klubb som arrangerer turmarsjer tilsluttet Norges folkesportsforbund og det Internationaler Volksportverband. Klubben har 69 medlemmer, og våre arrangementer er : Sarpsborg bymarsj, Tunevannet rundt, Greåker festningsmarsj og Greåkermarsjen. I tillegg arrangerer vi i vinterhalvåret vinterserie som går over minimum 10 onsdagskvelder. Vi er også med på å arrangere noen av Norges Folkesportsforbunds fellesmarsjer som arrangeres over hele landet som Julemarsj og Sommertrimmen. 

Styrets sammensetting 2020

Leder: Gunnar Bro.
Nestleder: Odd H. Johansen .
Sekretær: Tone  Schrøder .
Kasserer: Nils Tonvik.
Styremedlem: Anne Marit Sundby    Styremedlem: Steinar Fauli.       

Varamedlem: Sonja Oliversen          Varamedlem: Terje Jansen

Revisor: Turid Stang og Reidun Johansen

Valgkomite: Anne Marit Sundby

 

 

Fredrikstad Turmarsj Klubb ble stiftet 18. mars 1992 og er medlem av Norges Turmarsj Forbund og det Internasjonale Folkesportsforbund IVV. Vi har som hensikt å arrangere organiserte turmarsjer med merkede løyper som er fremkommelig med både barnevogn og rullestol.

Fredrikstad Turmarsjklubb har 109 medlemmer. Man trenger ikke å være medlem for å delta ved våre arrangementer.

Våre faste turmarsjer er: Glommastien-Fredrikstad-marsjen-Postmarsjen-Postrunden og Den Nye Oldtidsmarsjen.
Vi arrangerer også flere av forbundets felles marsjer og har 20 organiserte sommer vandringer samt 10 vintervandringer.
Siste sommerserie før ferien blir avsluttet med grillmat, kake og drikke.
Hvert år arrangeres Rosa Sløyfe marsj og Blå Sløyfe marsj til inntekt for kreftsaken. Ved juletider har vi Julemarsj og en felles julevandring som blir avsluttet med juletallerken på Aktivitetsbyen Gml. Fredrikstad.
Løypelengder ved våre arrangement er valgfrie på 5 eller 10 km.

Som permanente vandringer har klubben utarbeidet følgende:
Fredrikstad Rundvandring-Fredrikstad Byvandring og Glommastien på sykkel.
Klubben har også samarbeid med aktørene om stolpejakt og turorienteringen i Fredrikstad.

Vi arrangerer to medlemsmøter i året et om våren og et på høsten, som gir våre medlemmer en gylden sjanse til å komme med innspill og ønsker.

Hvert år er flere av våre medlemmer med i dugnad for Fredrikstad Cup, som igjen gir klubben meget god støtte økonomisk og er med på at vi kan drive klubben slik vi gjør, men selvfølgelig er dette frivillig.

Klubbens årsmøte er alltid en stor begivenhet, selve årsmøte varer som regel fra en halv til en time. Etter møtet avholdes årsfest med god mat og drikke og ikke minst hyggelig samvær ut i de små timer.

Alt i alt er Fredrikstad Turmarsj Klubb en aktiv klubb som legger alt til rette for sine deltakere og jobber sterkt for at alle som deltar skal ha en flott opplevelse i naturen og et fint sosialt samvær.

Styrets sammensetting 2024

Leder.               Alf Hansen
Nest leder.        Harald Solberg
Kasserer.          Anne Gerd Stadshaug
Sekretær.         Per Tarvang
Styremedlem.   Ole Willy Fredriksen
Styremedlem.   Thor Jakobsen
Styremedlem.   Trond Edgar Fjelldal
Vara medlem.    May-Liss Steine
Vara medlem.    Ragnhild Malm Bau

 

Revisor.            Odd Brenne
Revisor.            Thorbjørn Olsen

Valgkomiteen.    Helen Eriksen og Tom Arne Steine

Leder av løype komite. Alf Hansen

Leder av kjøkken komite. Else Karin Holstangen
Leder av kontroll og raste komite. Harald Solberg